Tennisvereniging “Het Nieuwe Land” kent verschillende lidmaatschapsvormen
(Peildatum voor de leeftijd is 31 december van het lopende jaar. Als u bijvoorbeeld op of voor 31 december van het lopende jaar 18 wordt valt u in de categorie “Senior”). Het contributiejaar loopt van 1 april tot 31 maart. Tussentijd lid worden is natuurlijk ook mogelijk. De contributie zal dan naar Pro Rato worden berekend. U betaalt dan dus alleen de werkelijk maanden waarin u nog kan spelen binnen contributie jaar.

Junior*:
Het junior lidmaatschap is voor leden tot en met 17 jaar. Junior leden van 7  tot en met 17 jaar, waarvan één van de ouders zelf een volledig lidmaatschap bij Tv Het Nieuwe Land heeft, en waarvan de factuur door de ouder(s) wordt betaalt spelen tegen een gereduceerd tarief en krijgen 50% korting. Hier is een viertal lidmaatschapsvormen te onderscheiden:

 

  1. Puppie              0 t/4 jaar       (geen pas, wel speelmogelijkheid met Senior HNL lid)
  2. Mini                  5 t/m 6 jaar   (wel clubpas, optioneel KNLTB lidmaatschap)
  3. Junior               7 t/m 11 jaar  (volledig lidmaatschap)
  4. Junior +          12 t/m 17 jaar (volledig lidmaatschap)

Studentenlidmaatschap:
Seniorleden die nog een voltijdse studie volgen kunnen op vertoon van hun bewijs van inschrijving tegen een gereduceerd tarief tennissen bij HNL.  Zij kunnen ook het hele jaar dagelijks overdag en ‘s-avonds spelen. Deze korting geldt tot aan de leeftijd van 30 jaar.

Senior:
Het senior lidmaatschap is bestemd voor leden vanaf 18 jaar die het gehele jaar dagelijks overdag en ‘s avonds willen spelen.

Senior+:
Leden die in het lopende jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken kunnen het gehele jaar dagelijks overdag en ‘s avonds spelen tegen een gereduceerd tarief.

Daglid:
Leden die niet ‘s avonds en/of in het weekend willen spelen, kunnen kiezen voor het daglidmaatschap. Hiermee mag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 17:00 uur worden gespeeld en op woensdag tot 13:00 uur. Dagleden kunnen ook buiten deze speeltijden aan door de vereniging georganiseerde activiteiten deelnemen.

Het inschrijfgeld voor al deze categorieën  is eenmalig € 25,00. Wanneer er meer dan twee personen op hetzelfde woonadres lid worden, wordt maximaal twee maal inschrijfgeld berekend.

Winterlidmaatschap:
Van 1 oktober tot en met 31 maart kunt u bij tennisvereniging “Het Nieuwe Land” tegen een aantrekkelijk tarief ook in de winter tennissen. Winterleden zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

Proeflidmaatschap:

Het is mogelijk bij Tv Het Nieuwe Land éénmalig een proeflidmaatschap aan te gaan. Dit lidmaatschap is voor een periode van 2 maanden en kost € 35,= . Indien men aansluitend een volledig lidmaatschap aangaat kunnen deze kosten op de factuur van het nieuwe  lidmaatschap worden  verrekend.  Bij het proeflidmaatschap hoort geen inschrijving bij de KNLTB.

Voor jeugdigen die om financiële redenen geen lid van onze club menen te kunnen worden bestaat het Jeugdsportfonds Almere!

 

 

Contributiebedragen

Jaarcontributie

Halfjaar
contributie**

Inschrijfgeld
(eenmalig)

 
Puppie

Gratis

 n.v.t.

 € 15,00

 
Mini

Gratis

 n.v.t.

 € 15,00

 
Junior

€ 62,00

n.v.t.

 € 15,00

 
Junior +

€ 100,00

€ 56,00

 € 15,00

 
Studenten (zie eerder genoemde voorwaarden).

€ 130,00

€ 65,00

 € 15,00

 
Senior

€ 185,00

€ 93,00

€ 15,00

 
Senior +

€ 130,00

€ 65,00

€ 15,00

 
Daglid

€ 130,00

€ 65,00

€ 15,00

 

 

 

 

** Alleen mogelijk voor de tweede helft van het verenigingsjaar (1 juli t/m 31 december).

 

 
 
Winterlidmaatschap           1 oktober tot 1 maart

Contributie

Inschrijfgeld

   
Junior

€ 23,00

n.v.t.

   
Junior +

€ 37,00

n.v.t.

   
Studenten

€ 51,50

n.v.t.

   
Senior

€ 74,00

n.v.t.

   
Senior +

€ 51,50

n.v.t.

   
Daglid

€ 51,50

n.v.t

   

 

De spelerspas kan worden afgehaald in het clubhuis, nadat het verschuldigde bedrag door de vereniging is ontvangen en er tenminste drie bardiensten  zijn afgesproken of afgekocht. Voor Winterleden gelden deze extra verplichtingen niet.
Pas nadat u in het bezit bent van een spelerspas mag u de baan op.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend en alleen schriftelijk t.a.v. de ledenadministratie (bij voorkeur per e-mail) en wel vóór 1 november van het lopende jaar. Zodra ledenadministratie de opzegging heeft ontvangen zal hiervan een bevestiging (per e-mail) worden gestuurd. Zonder deze bevestiging is er dus geen sprake van een geldige opzegging!

Leden die een keer met een introducé willen spelen, kunnen voor hun introducé een dagkaart (€ 7,50) kopen.

Inschrijving:
U dient bij inschrijving één pasfoto (liefst digitaal) in te leveren bij de ledenadministratie.

Voor het online inschrijfformulier: klik hier. Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar ledenadministratie@hetnieuweland.nl

Reacties zijn gesloten.