Baanreglement

BAANREGLEMENT T.V. HET NIEUWE LAND - 27-2-2020
Om iedereen de kans te geven een partijtje te tennissen, vragen wij alle spelers zich te houden aan onderstaand baanreglement:

1. Tennissen kan van 08.30 tot 23.00 uur (’s winters tot 22.00 uur).

2. De baanverlichting mag gebruikt worden vanaf de schemering en dient uiterlijk om 23.00 uur uitgeschakeld te worden (’s winters om 22.00 uur). Schakel de verlichting alleen in als het nodig is! Wanneer voor de bovengenoemde uiterlijke eindtijd geen spelers meer hebben afgehangen dient de verlichting op de betreffende banen direct te worden uitgeschakeld.

3. Voor alle spelers geldt, dat zij uitsluitend mogen spelen op de beschikbare banen indien zij een geldige pas hebben afgehangen op het afhangbord, zoals de instructie die zich bij het afhangbord bevindt voorschrijft.

Een geldige pas is:

  • de KNLTB-spelerspas voor het lopende jaar,
  • een tijdelijke ledenpas (afgegeven door de ledenadministratie),
  • een sponsorpas
  • een dagkaart (te verkrijgen in de kantine)

Leden met een daglidmaatschap mogen op maandag t/m vrijdag spelen van 08.30 tot 17.00 uur. Zij mogen buiten deze tijden ook deelnemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten. Competitie deelname is hier van uitgesloten. 

Wie geen geldig pasje kan afhangen, kan dus niet spelen. Spelers zonder pasje dienen hierop aangesproken te worden. Ieder lid heeft in het belang van de club hierbij een sociale controle- en meldingsplicht.

4. Na afloop: afval, meegenomen drinken, etensresten en terrasstoelen opruimen en terugbrengen.

5. Banen t.b.v. de tennistraining: als er tennislessen gegeven worden, zijn de betreffende banen afgehangen met een pas ‘tennisles’.

6. Bij door een commissie georganiseerde activiteiten is er één baan beschikbaar voor vrij tennissen. Indien het aantal deelnemers aan zo’n activiteit dit niet toelaat kan het bestuur of een bij de activiteit betrokken commissielid afwijken van bovenstaande regel.

Voor alle situaties waarin dit baanreglement niet voorziet, vertrouwen wij op sportief overleg tussen de leden van onze vereniging onderling en eventuele gasten. Signaleer ongewenst gedrag bij het bestuur (briefje of email met namen, datum, tijdstip en voorval).

Veel tennisplezier!

Het bestuur.