Baanreglement

Baanreglement
BAANREGLEMENT T.V. HET NIEUWE LAND – 16-11-2023

Om iedereen de kans te geven een partijtje tennis of padel te spelen vragen wij alle spelers zich te houden aan onderstaand baanreglement:

1. Tennissen en Padel spelen
Tennis- of Padel spelen kan het gehele jaar van 08:00-23:00 uur

2. De baanverlichting zal automatisch bij een reservering via KNLTB app in- en uitgeschakeld worden. Wanneer je langer wenst te spelen en er staat geen andere reservering na jouw gepland, kan je in de hal bij de kleedkamers op het tablet de verlichting handmatig inschakelen. Om 23:00 uur dient de verlichting altijd uit te zijn.

3. Voor alle spelers geldt, dat zij uitsluitend mogen spelen als zij speelgerechtigd zijn bij de vereniging en een geldige reservering op de baan hebben via het KNLTB Club.

Leden met een daglidmaatschap mogen van maandag t/m zondag spelen van 08.00 tot 18.00 uur. Tevens mogen ze met interne georganiseerde activiteiten meedoen.

Wanneer je misbruik maakt van het reserveringssysteem, bijvoorbeeld door op een ander lid zijn/haar naam te spelen, zal dit een blokkering van een maand opleveren, en kan dit tevens bij veelvuldig voorkomen, gevolgen hebben voor je lidmaatschap. Het Bestuur is hierin gevolmachtigd om het lidmaatschap op te schorten.

Er zijn door het Bestuur Piek- en daluren gedefinieerd, die te vinden zijn op de website en in het reserveringssysteem.

Piekuren:
De speeltijd is één uur voor Tennis- en Padel Padel:
- Tijdens de piekuren, ben je altijd verplicht om met 4 spelers te spelen
- Tijdens de piekuren is het mogelijk om 2x per week een baanreservering te maken.

Daluren:
- 1,5 speeltijd met minimaal 2 personen

Introducées kunnen alleen tijdens de daluren nog toegevoegd worden.

4. Na afloop: afval, meegenomen drinken, etensresten en terrasstoelen opruimen en terugbrengen.

5. De banen worden middels de KNLTB app gereserveerd voor tennis- en/of padellessen welke alleen gegeven mogen worden door onze eigen Tennis- en padelschool.

6. Bij door een commissie georganiseerde activiteiten streven wij er naar om één baan beschikbaar voor vrij tennissen of padel spelen. Indien het aantal deelnemers aan zo’n activiteit dit niet toelaat kan het bestuur of een bij de activiteit betrokken commissielid afwijken van bovenstaande regel.

Voor alle situaties waarin dit baanreglement niet voorziet, vertrouwen wij op sportief overleg tussen de leden van onze vereniging onderling en eventuele gasten. Signaleer ongewenst gedrag bij het bestuur (email met namen, datum, tijdstip en voorval naar [email protected]) .

Veel speelplezier!

Het bestuur.