Informatie & Instructie

Informatie & Instructie

Clubhuis open.

We streven er na om het clubhuis zo vaak mogelijk open te hebben zodat iedereen die heeft gesport, hiervan gebruik kan maken. Om dit mogelijk te maken hebben we afgesproken dat alle seniorleden verplichte diensten dienen te draaien, hierbij kan de keuze voor een bardienst te draaien gemaakt worden, naast bijvoorbeeld park- of evenementendienst.

Via de KNLTB Club app diensten bar & park planner kunnen leden zich aanmelden.

Let op bij een bardienst, dat je het IVA certificaat hebt behaald en dat deze gemaild is naar de kantinecommissie. Klik hier voor meer informatie

Belangrijke aandachtspunten;
- Je verplichte dienst(en) dien je uiterlijk 31 januari ingepland te hebben of binnen 4 weken na ingang lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar.
- Bij het niet tijdig vullen van je diensten kan dit gevolgen hebben tot speelgerechtigdheid (blokkering tot gevolg) en/of zelfs voor je lidmaatschap.
- De boete voor het niet komen opdagen of bedraagt € 60,00 per dienst.
- Als je verhinderd bent, zorg er dan zelf voor dat je je verplichte dienst ruilt met een ander lid. Heb je geruild, geef dit dan ook door aan de [email protected] voor de aanpassing in het systeem!

Alleen in UITERSTE NOOD kun je bij ons terecht en zullen wij in overleg met jou zoeken naar een oplossing.

- Je uitschrijven voor een activiteit/evenement kan alleen als je een mail stuurt naar [email protected] dit omdat er met de organisatie altijd rekening gehouden is met het aantal opgegeven vrijwilligers.
- Je kunt in het clubhuis alleen betalen met je pinpas.
- Toegang tot het park als toegang tot de kantine kan d.m.v. een toegangspas. Elk lid krijgt deze bij aanvang lidmaatschap. Bij het verlies van de pas en het opnieuw aanvragen hiervoor, worden kosten berekend. De kosten zijn €10,00. Bij verlies dient dit zo spoedig gemeld te worden via een e-mail naar [email protected] zodat deze gedeactiveerd dient te worden

Wij hopen op jullie sportieve medewerking.