Lidmaatschap

Ik heb het inschrijfformulier gevuld, hoe lang duurt het voordat ik antwoord ontvang?
Wij proberen altijd zo spoedig mogelijk te antwoorden, we zijn vrijwilligers en doen dit naast andere werk c.q. activiteiten. Wel proberen we echt max. 5 dagen na te streven. 

Is er een apart lidmaatschap voor Tennis of Padel? 
Nee, wij hanteren één contributievorm voor beide sporten. Wel vragen we om een voorkeur aan te geven. Dit heeft te maken dat we goed de baancapaciteit in de gaten willen houden zodat er voldoende spelgelegenheid is. 

Is er een wachtlijst? 
Voor het Senior lidmaatschap Padel is er momenteel een wachtlijst. (jan. 2024)

Hoe lang duurt het voordat ik van de wachtlijst Padel zal worden toegelaten? 
Dit is niet goed aan te geven. De grootste doorstroom zit einde van het jaar, zodra we opzegging, verhuizing, etc. doorkrijgen van huidige padelleden. Daarnaast houden we zeker gedurende het jaar dat ook in de gaten, en laten we dan mensen toe. Je ontvangt een mail zodra en ruimte is, hier dien je dan binnen een week op te reageren dat je inderdaad lid wilt worden. 

lk ben toegelaten als lid, en nu?
Je ontvangt dan de welkomstmail met daarin de codes voor; –KNLTB Bondsnummer of clublidnummer, welke je nodig hebt voor het inloggen in de KNLTB Club app. Toegangspas voor het clubhuis en in Poort straks voor het toegangshek.

Jullie hebben ook een welkomstbijeenkomst, wat kan ik me daarbij voorstellen? 
Je ontvangt een uitnodiging voor één van de bijeenkomsten, hier word je alles binnen circa 45 minuten uitgelegd over:

- Bestuur en de diverse commissies voorstellen
- Competitie en tennis- en padellessen
- Soorten lidmaatschappen
- Jeugd alles – in – een – Tennislidmaatschap, shirt passen doen we ook 
- Toss en andere activiteiten introduceren
- Kantine- en park- of evenementendiensten

Ben ik bij de KNLTB bond aangesloten? 
Ja, iedereen die lid is bij ons, zal automatisch aangemeld worden bij de KNLTB. 

Kan ik hierdoor nu mee doen met Toernooien en de competitie? 
Jazeker, dat is mogelijk. Je KNLTB pas, zit in de KNLTB Club app.